CAD

PTC Creo Elements/Direct Modeling

Creo Elements/Direct Modeling je zmogljiv programski paket za 3D modeliranje in je vodilen na svojem področju. Preden ga je podjetje PTC leta 2007 kupilo, se je imenoval CoCreate OneSpace Designer. Uporablja princip eksplicitnega modeliranja, kar pomeni delo neposredno na modelu brez zgodovine. To daje konstruktorju izjemno svobodo in fleksibilnost pri ustvarjanju.

Za izdelavo dokumentacije skrbi modul Creo Elements/Direct Drafting, ki ima korenine v programskem paketu ME10, starosti na področju izdelave tehnične dokumentacije.

Obstaja direktna dvosmerna izmenjava podatkov s programskim paketom Creo Parametric. Z drugimi programskimi paketi pa seveda preko vmesnikov STEP, IGES, DXF, DWG, CATIA, Parasolid idr.

PTC Creo Parameric

Creo Parametric (prej Pro/Engineer) je dejansko standard v 3D modeliranju. PTC z več kot 5000 zaposlenimi v 30-ih državah po vsem svetu sodi med vodilne ponudnike programske opreme in PLM storitev. Že sam podatek, da ta programski paket po svetu uporablja že več kot 600.000 konstruktorjev v več kot 19.000 podjetjih, pove svoje.

Creo Parametric je popolno parametričen, 3D CAD/CAM/CAE programski paket, s katerim je delo izjemno hitro, z visoko stopnjo produktivnosti. Kot novost je na voljo posebna razširitev za fleksibilno modeliranje (FMX), ki bazira ravno na Creo Elements/Direct Modeling – torej delo direktno na modelu.

Odkar so prevzeli podjetje CoCreate sta programska paketa Creo Parametric in Creo Elements/Direct med seboj odlično povezana.

SOLIDWORKS 3D CAD

Omogoča hitrejše načrtovanje boljših izdelkov. Programska oprema SOLIDWORKS nudi zmogljivo zasnovo in intuitiven uporabniški vmesnik, ki pospeši proces načrtovanja in izboljša učinkovitost.

Zagotavlja integracijo zmogljivih načrtovalskih orodij, vključujoč najboljše funkcionalnosti za kose, sestave in risbe, z vgrajenimi simulacijami, elektrotehničnim načrtovanjem, ocenjevanjem stroškov, vizualizacijo, animacijo in upravljanjem podatkov.

Proizvajalci so sprejeli avtomatizacijo, ker zagotavlja veliko konkurenčnih prednosti, razvijalci izdelkov pa se vedno bolj soočajo z zahtevami glede načrtovanja, delovnega toka in upravljanja podatkov, ki presegajo zmožnosti tradicionalnega 3D modeliranja z eno točko in 2D risanja.

Izpolnjevanje zahtev glede avtomatizacije in izmenjave podatkov zahteva, da načrtovalci uporabljajo integriran sistem za razvoj 3D izdelkov za načrtovanje za proizvodnjo.

PTC Creo Simulate

Creo Simulate (prej Pro/Mechanica) je razširitev Creo Paramtric-a. Omogoča strukturno, termalno in vibracijsko analizo s katero dobimo zelo jasen vpogled v to, kako se bo obnašal model, še preden ga dejansko fizično izdelamo. Uporablja polinomske elemente s katerimi lahko natančno popišemo geometrijo modela. Omogoča linearno in nelinearno analizo, kontakte, vzmeti, shell, beam itd. V fazi konstruiranja s Creo Parametric ali s Creo Elements/Direct Modeling se lahko kadarkoli odločimo in preklopimo v Creo Simulate ter izvedemo izračun. Asociativnost ostane, tako da se lahko vrnemo v modelirnik, ustrezno spremenimo model in ponovno preračunamo. S tem je Creo Simulate resnično nepogrešljiv pripomoček konstruktorju.

PTC Mathcad

Je odličen pripomoček za inženirje, znanstvenike in druga področja. Namenjen je za analitične izračune vseh vrst, numerične in simbolične. Vizualno je podoben MS Word-u – torej delo v načinu WYSIWYG. Omogoča vnos vseh vrst enačb v grafičnem formatu (kot bi pisali na papir na roko). Izračunavanje je avtomatsko in sprotno, upošteva se mednarodni sistem merskih enot. Povezan je s Creo Parametric, s katerim lahko izmenjuje podatke.