Konstruiranje sestavnih delov žerjavov za firmo Liebherr Werk Ehingen, ZR Nemčija