Konstruiranje transportnih priprav za prevoz teleskopskih ročic za firmo Liebherr Werk Ehingen, ZR Nemčija