Storitve

18971726_s

Modeliranje in konstruiranje:

Nudimo Vam usluge konstruiranja s sledečimi programskimi paketi:

 • PTC Creo Parametric
 • PTC Creo Elements/Direct Modeling
 • SolidWorks 3D CAD

Tehnični izračuni:

Za izdelavo tehničnih izračunov z metodo končnih elementov (FEM – finite element method) uporabljamo:2395747_s

 • PTC Creo Simulate

Drugi pripomočki:

 • PTC Creo Mathcad
 • MITCalc

V sodelovanju s partnerji pa še:

 • ESA Prima Win
 • ABAQUS

Svetovanje:13037105_s

Nudimo Vam svetovanje na področju:

 • nabave in uporabe avtožerjavov in ostalih transportnih sredstev,
 • izvedbe različnih namenskih strojev in naprav v strojegradnji in železarstvu
 • na področju varilske tehnologije in varilnih postopkov
 • na področju izdelave tehniške dokumentacije, ki je po zakonodaji potrebna za obratovanje stroja oz. naprave